El que ingresso com a diputada al Congrés (9)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78158259/nomines_congres/n%C3%B2mina%20laia.pdf

Avui faig una entrada al blog per tal d'aclarir informació sobre els ingressos que rebem del Congrés de Diputats i els diversos conceptes qie inclouen. Més enllà que la informació pugui estardisponible a la pàgina del Congreso, és cert que aquesta és confusa i complicada de trobar i, d'altra banda, ens els últims temps han circulat per la xarxa i també en alguns mitjans, informacions errònies sobre aquesta qüestió.

Els meus ingressos del Congrés de Diputats es composen de tres conceptes:
- Una assignació com a sou base de Diputada al Congrés de 2813.87 euros al mes
- Una assignació complementària com a portaveu de comissió de 1046.48 euros al mes. De fet sóc portaveu de 4 comissions i portaveu adjunta d’altres dues, però, evidentment, aquest concepte només es cobra per una responsabilitat i no és acumulativa (ho dic per aclarir informacions errònies que han circulat per la xarxa….). Aquí teniu el link de la pàgina del Congrés amb les responsabilitats i la declaració de béns. 

D’aquest sou se m’aplica una retenció del 28% en IRPF i després, d’acord amb els criteris establerts a ICV un 27% del sou net es transfereix a la organització per tal de finançar despeses corrents com els suports del personal tècnic a l’activitat parlamentària. 

A més a més, ingressem 1.823,86 euros més corresponents a les despeses referides a allotjament i manutenció a Madrid dels diputats que vivim a altres indrets. Habitualment passo un mínim de 10 dies al mes a Madrid (encara que varia depenent del mes) , a més dels desplaçaments i allotjaments arreu de l’Estat per tal d’assistir a les diverses activitats vinculades a la meva condició de diputada.
En definitiva, 3852.87 euros són els ingressos nets que rebo pel meu sou i per cobrir les despeses mensuals per treballar fora de casa.
Etiquetes de comentaris:

Intervenció de Laia Ortiz a la Comissió d'Hisenda (0)

Etiquetes de comentaris: