Un premi per a la renda municipal d’inclusió (0)


Barcelona, hem guanyat! En concret un projecte europeu, l’Urban Innovative Action, junt amb altres 15 ciutats  d’entre les 377 que hi optaven. Pas mal. Però el que m’il·lusiona és el projecte de fons que hi ha darrera: la possibilitat d’aplicar una prova pilot sobre la renda municipal d’inclusió.
La setmana passada presentàvem un ajut especialment destinat a dones, en tant que pateixen més la pobresa que els homes. I ja avançava que no es podia valorar com una política aïllada, sinó que formava part d’un objectiu més ambiciós a mig terme: la creació d’un Suport Municipal d’Inclusió, una renda garantida de ciutadania a nivell de Barcelona. Doncs bé, el premi rebut avui és un impuls clau per fer-ho realitat. Els 4,85 milions d’Euros ens serviran per analitzar les formes més eficients de lluitar contra la pobresa urbana i de que les persones perceptores de la renda guanyin autonomia.
Com deia, el projecte rep el suport de la Unió Europea a traves de la Iniciativa  “Accions Urbanes Innovadores” de l’article 8 del FEDER, adreçada a trobar i provar solucions noves per a problemes relacionats amb el desenvolupament urbà sostenible i que resulten rellevants per al conjunt de la Unió. Dins de les temàtiques contemplades per la iniciativa, el projecte de Barcelona es focalitza en la lluita contra la pobresa en zones urbanes desfavorides. La UE contribueix amb el 80% del cost total del projecte (els 4,84 milions esmentats abans per a un període de 3 anys (2016-2019))

B  MINCOME es basa en la decisió municipal d’implementar una renda municipal o suport municipal d’inclusió com a suplement d’ingressos per a les llars més pobres de la ciutat, moltes ubicades als barris de l’eix Besòs. S’espera que 1.000 famílies (al voltant de 2.000 persones) en situació de pobresa rebin aquesta renda de manera experimental. Es tracta d’una nova solució adaptada als nous fenòmens de la pobresa que es donen a la  nostra ciutat. I es tracta de respondre des de la ciutat a la manca de responsabilitat de la Generalitat per implementar una Renda Garantida, que és a qui li tocaria per competència i perquè l'Estatut que vam votar fa 10 anys així ho mandatava...

El supòsit de partida es que aquest Suport Municipal d’Inclusió dotarà a les famílies de seguretat, llibertat i major responsabilitat, veritables palanques per a superar la pobresa. En efecte, la seva implementació suposa un canvi radical en la lluita contra la pobresa en introduir un mecanisme que millora les capacitats per a prendre decisions, esperonant els individus a desenvolupar les seves pròpies estratègies una vegada assegurat un ingrés mínim.

L’estratègia del projecte combina diferents elements claus. Com a primer element clau, prova i compara diferents tipus de suports o rendes similars, i les combina i integra amb diferents polítiques públiques per a les persones que reben la renda, i enforteix les iniciatives comunitàries i ciutadanes promovent la reflexió des de la base i la co-creació d’aquestes polítiques i serveis.

Per a fer aquesta experimentació es llança un “ecosistema d’innovació” en el camp de la lluita contra la pobresa mitjançant una sèrie de serveis de cost similar per beneficiari al que accedeixen, durant el període de prova, les persones receptores de renda. A la vegada s’afegeix com a pas previ un sistema d’investigació etnogràfica que permetrà una millor comprensió de la pobresa en la mesura que les persones que pateixen situacions de pobresa,  tindran l’oportunitat d’expressar i fer conèixer els seus relats sobre les seves trajectòries de vida i les formes de fer front a situacions de pobresa.

En referència a la distribució experimental i temporal del Suport Municipal d’Inclusió, les 1000 famílies seran dividides en 5 grups demogràfics, que rebran diferents modalitats d’aquesta renda i seran beneficiaris o receptors de diferents serveis o polítiques actives d’inclusió social, com ara ocupació, educació, economia social, habitatge i participació en la comunitat. La posada en marxa del Suport sota aquesta modalitat permetrà així realitzar anàlisis comparatius sobre el cost-efectivitat de les polítiques de lluita contra la pobresa amb la finalitat de desenvolupar serveis de benestar més eficients i eficaços.
S’afegirà un component tecnològic que s’incorporarà al procés d’innovació. Es dissenyarà especialment una aplicació de mòbil que afavorirà les interaccions socials entre els serveis municipals i els receptors de renda, posarà a disposició dels receptors de renda un sistema eficaç d’informació i afavorirà un sistema permanent de seguiment dels beneficiaris per part de l’equip del projecte.

La proposta d’integració de diferents serveis municipals en el territori del projecte és una de les dimensions claus. Per això, sota la direcció de l’Àrea de Drets Socials, es desenvoluparà un sistema de treball compartit amb l’Institut de Serveis Socials, l’Àrea de Drets Ciutadans, els districtes Municipals, el Consorci d’Educació, la Comissió de Cooperatives i  d’Economia social i Solidària, Barcelona Activa i la Gerència d’Habitatge. Es desenvoluparan relacions de cooperació amb el teixit associatiu del territori.

Per a desenvolupar i executar aquest projecte l’Ajuntament ha establert una aliança amb diferents organitzacions especialitzades en diferents temes d’innovació social: La Young Foundation (Regne Unit) la Universitat Autònoma (a traves de l’IGOP), Nova (Centre per la innovació social), IESE Business School (Public-Private Sector Research Center) , i la UPC. Cadascuna d’aquests organitzacions desenvoluparà  diferents tasques dins del projecte.

Al final del projecte s’espera:

    Una reducció significativa de la pobresa monetària entre els receptors de la RME.
    Que el Suport o renda tingui un impacte positiu en l’eficàcia i eficiència de les polítiques d’inclusió social, a través d’una millor relació dels serveis amb els usuaris, una millor coordinació d’aquests serveis en el territori i una millor comprensió del fenomen de la pobresa.
    Que els receptors desenvolupin processos que afavoreixin la seva autonomia i habilitat per a prendre decisions sobre les seves opcions de vida i redueixin al mateix temps la seva dependència a llarg termini dels subsidis públics.
    Un enfortiment de les organitzacions socials que participen activament en les polítiques d’inclusió social i un increment de la participació dels beneficiaris dels serveis públics en la vida comunitària.
    Assolir conclusions significatives sobre les formes més efectives i eficients de lluitar contra la pobresa urbana a través de processos d’avaluació continua tant quantitativa com qualitativa, comparant diferents modalitats de rendes, usos dels serveis i diferents comportaments dels receptors d’aquestes.
Les conclusions seran disseminades a través de la creació d’espais de comunicació amb altres actors socials, empresarials i institucionals de la ciutat, amb l’objectiu d’estendre les pràctiques exitoses per a millorar les polítiques d’inclusió i lluita contra la pobresa a d’altres zones de la ciutat i de l’àrea metropolitana.
En definitiva: Innovació, investigació, inclusió!
Etiquetes de comentaris: